Listado de la etiqueta: teletreball

Teletreball a la tornada de les vacances

 

«Amb l’arribada de setembre, les empreses es tornen a plantejar què poden fer, sempre tenint en compte que no és el mateix aplicar el teletreball perquè no queda cap altre remei que per convicció», aquestes són paraules de l’entrevista realitzada a la nostra sòcia Natàlia Cugueró, publicada a la Vanguardia el passat 30 d’agost.

Llegiu l’article 

 

 

 

Nova llei del Teletreball

El dia 23 de setembre va publicar-se el RD 28/2020, de treball a distància, el teletreball.
Aquest Reial Decret atorga als treballadors que estiguin en la modalitat de teletreball els mateixos drets i deures que els que ho facin presencialment a l’empresa. El treball a distància ha de ser acordat entre empresa i treballador.
1. Què es considera teletreball?
S’entendrà com a teletreball aquell que es presti, dins d’un període de tres mesos, en un mínim del 30% de la jornada laboral.
2. Des de quan s’ha d’aplicar?
A partir del 13 d’octubre, 20 dies més tard de la seva publicació al BOE. Tot i així, per tal que les empreses que ja estiguin aplicant el teletreball s’hi puguin adaptar i formalitzar l’acord escrit amb els seus treballadors, es preveu un període de 3 mesos.
3. I si el teletreball és per causa del Covid-19?
La norma estableix que el teletreball implementat excepcionalment com a conseqüència de les mesures derivades de la COVID-19, mentre aquesta es mantingui, la normativa que s’ha de seguir aplicant és la normativa laboral ordinària. Tot i així, en aquests casos les empreses, sí que estan obligades a dotar d’equips, mitjans, eines i consumibles per tal de poder treballar a distància.
4. Què implica la nova llei de Teletreball per l’empresa i el treballador?
– S’haurà d’acordar per escrit entre l’empresa i el treballador i registrar-se a la oficina d’ocupació.
– Serà voluntari pel treballador, de manera que en cas que es negui a fer teletreball, no serà causa d’acomiadament ni de modificació substancial de les seves condicions de treball.
– En l’acord quedarà regulada la Reversibilitat (tornada a la feina presencial), la durada màxima del teletreball, el dret del treballador a la desconnexió digital fora de l’horari de treball, els mitjans materials que ha d’aportar l’empresa, com es controlarà per part de l’empresa la feina realitzada…entre d’altres aspectes. En aquest sentit, la utilització de de mitjans telemàtics i el control de la prestació laboral també haurà de garantir el dret a la intimitat i a la protecció de les dades.
– L’empresa ha d’aportar els equips, eines, mitjans, consumibles per tal que es pugui desenvolupar el teletreball o bé abonar-los i compensar per les despeses incorregudes.
– L’horari habitual del treballador podrà ser flexibilitzat si les parts així ho acorden.
– És obligatori continuar amb el registre d’horari (inici i finalització de la jornada) i amb la prevenció de riscos laborals, que hauran d’avaluar les condicions del nou lloc de treball en la modalitat de teletreball.