Resum principals novetats fiscals de 2023

A continuació us presentem i resumin les principals novetats publicades en diferents BOE’s  de finals de 2022 i en els pressupostos general de l’Estat que creiem que poden ser del vostre interès:

 

  1. Ajudes directes a les famílies

Aquelles famílies amb rendes de fins a 27.000€/any i amb patrimoni inferior a 75.000€ es podran sol.licitar un pagament únic de 200€ durant el 2023 (anomenat Xec).

 

  1. IRPF

Per tal de no perjudicar les rendes mitges, s’amplia l’actual reducció per rendiments del treball per aquelles rendes entre 15.000 i 21.000€. I el mínim de tributació per un contribuent solter sense fills passarà dels 14.000€ als 15.000€. D’aquesta manera quan el 2023 s’ incrementi el Salari Minin Interprofessional i es situï entre els 14.000 i 15.000€ aquest no tributi per IRPF.

De fet, es prorroga la vigència del Real Decret 152/2022, de 22 de febrer, que fixa l’SMI pel 2022. Per tant, de moment es prorroga el SMI del 2022 pel 2023.

Pel que fa concretament als autònoms, aquests es beneficiaran d’una reducció d’un 5% addicional en los rendiments nets en la tributació por mòduls. I pels que vagin a estimació directa simplificada, d’una deducció de fins el 7% en despeses de difícil justificació.

A més, es prorroguen un any més els límits vigents d’exclusió del sistema de mòduls.

 

  1. IS

Per aquelles empreses que facturin menys d’un milió d’euros, i no es tracti d’una empresa considerada “ patrimonial”, aquesta podrà tributar el 2023 a l’Impost de Societats a un tipus del 23% ( en comptes del 25%). Les que encara tinguin opció, per ser de recent creació, d’aplicar el 15%, ho podran continuar fent.

  1. IVA

Es prorroga, fins 31/12/23 la reducció al 5 % del tipus impositiu de l’IVA que recau sobre tots els components de la factura de les entregues de gas natural, així com les de altres combustibles per minorar així el seu import.

Un cop finalitzada a 31/12/22 la bonificació general de 20 cèntims per litre de carburant, s’ajuda en comptes d’això a sectors específics per exemple estenent durant tot 2023 la gratuït del transport públic ferroviari i els autobusos de llarga distància ( fins juny 2023).

S’aplica una rebaixa del tipus d’IVA del 10% al 4% en els productes d’higiene femenina y anticonceptius, s’inclou la rebaixa fiscal temporal als aliments bàsics: pa, farina, fruita o verdures tributaran al 0% i oli i pastes ho faran al 5%.