Renda 2020

Aquest està sent un any especial, per molts motius, però sobretot en allò referent a la confecció de la Renda.
Estem en plena campanya, i encara ens trobem que molts contribuents tenen dubtes i casuístiques especials, la major part referents als Erto’s.
A continuació detallem les principals qüestions, per tal de refrescar-les i que tothom les pugui tenir en consideració:

1- Haver estat en ERTO i cobrat per tant del SEPE implica haver tingut un segon pagador. Per tant, si de l’empresa on es treballa s’han guanyat més de 14.000€, pel sol fet de tenir un segon pagador, s’estarà obligat a presentar la declaració de renda.
2- El SEPE o no aplica retenció en les rendes pagades, o n’aplica una de molt baixa, així que és probable que finalment la renda surti a pagar.
3- Cal tenir en compte que el SEPE va cometre alguns errors en el pagament dels Erto’s, de manera que per aquesta renda 2020 si en el moment de fer-la no s’ha pogut regularitzar aquesta situació, caldrà tributar per l’import que s’hagi cobrat de més, encara que no pertoqués.
4- Els mesos en que s’ha estat en un Erto del 100%, no es poden aplicar les deduccions per maternitat, família nombrosa o discapacitat.
5- A pesar que l’Ingrés Mínim Vital està exempt de tributació, caldrà afegir-li altres prestacions econòmiques rebudes, de manera que d’aquest total només estarà exempt de tributació els primers 11.279,39€.

Finalment, només recordar que fins ara, de mitjana, un 60% dels esborranys contenien errors a favor de l’Agència Tributaria. Aquest any, amb tota aquesta casuística, sembla que pot ser encara és més complex proposar un esborrany correcte.

Si voleu més informació o que us fem la renda 2020, contacteu amb nosaltres al 93 733 67 16 o per mail a info@getapartner.com.