On són les ‘She-Os’? Una visió integradora dels factors determinants en la vida personal i professional