Obligacions pels autònoms en matèria de cotització 2023

Tal i com ja us vam avançar el passat octubre, a partir de 1 de gener del 2023 s’incorporen noves obligacions pels autònoms en matèria de cotització:

 1. Altes d’autònom i cotitzacions a partir de gener del 2023

A partir de 01.01.2023 els treballadors autònoms no podran escollir la base de cotització que vulguin, sinó que aquesta, estarà lligada als rendiments nets previstos i definitius. Amb excepció dels que ja tenen una base de cotització més alta,  que si volen la poden mantenir.

 1. Com i quan es calcula la nova quota d’autònoms per l’any 2023?

Al començament de cada any o bé en el moment de fer una nova alta en el règim d’autònoms, s’haurà de fer la comunicació de la previsió de rendiments nets per a l’any natural. Amb aquesta informació la seguretat social podrà determinar la base de cotització en aquest règim especial, i es tindran en compte la totalitat dels rendiments nets, durant cada any natural, per les diferents activitats professionals o econòmiques.

L’autònom podrà canviar la seva base de cotització durant les següents dates:

 • 1 de Març, si la sol·licitud la formulem el 01 de Gener al 28 de Febrer
 • 1 de maig si la sol·licitud la formulem entre l’1 de març i el 30 d’abril
 • 1 de juliol, si la sol·licitud la formulem el 01 de maig al 30 de juny
 • 1 de setembre si la sol·licitud la formulem entre l’1 de juliol i el 31 d’agost
 • 1 de novembre si la sol·licitud la formulem entre l’1 de setembre i el 31 d’octubre
 • 1 de gener, si la sol·licitud la formulem entre l’1 de novembre i el 31 de desembre.

La regularització periòdica de l’actualització de bases serà a petició de l’autònom en particular, és a dir, vosaltres decidiu quants cops ajustem la quota. Tingueu en compte que una vegada finalitzat l’any natural i feta la declaració de renda, l’Agencia Tributaria comunicarà a la Seguretat Social els rendiments declarats i la Tresoreria General de la Seguretat Social emetrà una resolució al respecte:

 • Si troba un rendiment net superior al previst: L’autònom tindrà un mes per liquidar la diferencia.
 • Si troba un rendiment net inferior al previst: La Seguretat Social d’ofici farà la devolució de l’excés de quota ingressada

En funció de la previsió d’ingressos nets anuals, l’autònom se situarà en un dels trams establerts a la taula (general o reduïda) pel 2023 ( en euros):

 

El càlcul es faria de la següent manera:

 

RENDIMENTS NETS (R.N) = IngressosDespeses fiscalment deduïbles (excloent la despesa per les quotes d’autònoms.)

Al resultat anterior, resta un:

 • 7% si ets autònoms
 • 3% si ets autònom societari.

 

A mode orientatiu, de la xifra obtinguda, podeu buscar el tram a la taula, per així saber la nova quota o podeu fer servir el simulador quota autònom 2023 Seguretat Social: https://portal.seg-social.gob.es/wps/portal/importass/importass/tramites/simuladorRETAPublico

 

 1. Exemple

EXEMPLE AUTÒNOM SOCIETARI

EXEMPLE AUTÒNOM ESTIMACIÓ DIRECTA
 

Un autònom societari amb una nòmina prevista de 2.000€ bruts mensuals i li resten el 3% que es pot deduir. Aquest autònom tindria un rendiment net mensual de 1.940€ .

Es situaria en el tram 8 i pagaria una quota de 315€ / mes.

 

Un autònom amb un rendiment net de 24.000€ anuals, restem el 7% que es pot deduir. Aquest autònom tindrà un rendiment net anual de 22.320€, el que correspon a un RN de 1.860€ mensual. Es situaria en el tram 8 i pagaria una quota de 315€ / mes.

 

Cotització superior a la que correspondria per ingressos

Els treballadors autònoms que el 31 de desembre de 2022 cotitzen per una base de cotització superior a la que els correspondria per raó dels seus rendiments, poden mantenir aquesta base de cotització, o una inferior a aquesta, encara que els seus rendiments determinin l’aplicació d’una base de cotització inferior.

 

 1. Com treballarem?

Get a Partner farà una previsió dels rendiments nets que tingueu dos cops a l’any mínim (gener i octubre), no obstant, es podran fer més revisions de quotes si així ho desitgeu.

Estudiarem conjuntament el vostre cas particular, farem la simulació de la nova quota i us facilitarem un informe perquè pugueu decidir si voleu mantenir la quota actual, en el cas de ser inferior.

Finalment s’aplicarà en aquest dos períodes la nova base calculada.

 

Per més informació, no dubteu en contactar amb nosaltres.