Noves mesures turisme, comerç i hostaleria

El dia 22 de desembre va sortir publicat el RD 35/2020, de Mesures Urgents de recolzament al sector turístic, l’hostaleria i el comerç en matèria tributaria, vigent a partir del 24/12/20. De forma resumida, estableixen el següent:

1. Expedients de regulació temporal d’ocupació vinculats al Covid 19
Els ERTO’s que són renovacions dels que ja es van iniciar el passat 17 de març de 2021, i que són dels Cnae’s 4634-5610-5630-9104-9200- quedaran prorrogats automàticament fins a 31/01/2021 i quedaran exonerats del pagament l’aportació empresarial a la cotització a la Seguretat Social. Les exoneracions per les empreses i autònoms de menys de 50 treballadors seran del 75% de la quota de desembre 2020 i de gener 2021.
2. Reducció dels lloguers
Per aquells negocis que no hagin pogut arribar a un pacte directament amb el propietari, si aquest propietari és un gran tenedor, se li podrà sol.licitar una reducció del 50% de la renta o una moratòria en el pagament del lloguer, mentre duri l’estat d’alarma.
3. Reducció fiscal per empresaris a estimació objectiva
La reducció per aquells autònoms que vagin a mòduls passa a ser del 35%. Afectarà al 4t trimestre del 2020 i 1r trimestre del 2021.
A més, per aquells que ho desitgin es facilita la sortida de mòduls cap a estimació directe, eliminant la obligatorietat de mantenir-se un temps en ella. I a la inversa per aquells que estiguin a estimació directe i vulguin anar a objectiva.
Els dies en que no s’ha pogut obrir l’establiment o activitat tampoc computaran a efectes dels impostos del 4t trimestre de 2020.
4. Ajornament de deutes tributaris
Totes aquelles declaracions del 1r trimestre 2021 que surtin a pagar a Hisenda, se’n podrà sol.licitar aplaçament de de 6 mesos, amb els 3 primers sense interessos.

Per a qualsevol qüestió o dubte, contacteu amb nosaltres al 93 7336716 o al mail info@getapartner.com