Línia d’ajuts de la Generalitat de Catalunya destinats a incentivar el creixement en fases inicials de start-up tecnològiques (Startup Capital)

Resta oberta, fins el proper 26 de novembre del 2020, la línia d’ajuts per les start-ups tecnològiques, amb tecnologia pròpia i establiment operatiu a Catalunya.

Requisits sol.licitats:

– Que tinguin una vida inferior a l’any
– Que desenvolupin un producte, servei o model de negoci clarament innovador i tinguin un alt potencial de creixement, reflectint clarament en el seu pla d’empresa la continuïtat del desenvolupament de tecnologia, amb una proposta de valor clara i que necessita d’un talent específic per desenvolupar-se i diferenciar-se en el seu àmbit.
– Que l’equip fundador de l’empresa siguin emprenedors, i que tinguin la majoria del capital de l’empresa (51%).
– Que el finançament rebut fins la data sigui inferior als 250.000€

El total de les actuacions objecte d’ajut econòmic hauran de tenir un cost subvencionable acceptat mínim de 100.000,00 euros. I aquestes es podran dur a terme entre la data d’inici de la convocatòria i el 30 de juliol de 2022.

Es consideraran despeses subvencionables les següents:

– Despeses de personal contractat o de nova contractació en la mesura en que estiguin dedicats al projecte.
– Contractació de serveis a tercers.
– Inversió en materials i equipament (amb un màxim del 50% de la despesa subvencionable acceptada).
– Altres despeses relacionades com lloguer d’espais, despeses de sol·licitud i/o manteniment de patents, i d’altres despeses associades a la execució del pla de negoci.
– Despeses indirectes

Quantia a subvencionar:

La intensitat de l’ajut serà del 80% del cost subvencionable, amb un màxim de 74.000 euros per projecte. I un ajut en espècie, valorat en 1.000€, que consistirà en rebre l’assessorament d’un mentor.

Aprofiteu doncs aquesta oportunitat per tal de fer créixer el vostre projecte!

Si voleu que us la gestionem, no dubteu en contactar-nos.