L’agricultura és el sector que presenta l’índex més elevat d’accidents greus

L’agricultura és el sector que presenta l’índex més elevat d’accidents greus en comparació amb la resta de sectors, ja que les taxes de sinistres mortals són d’un 60 %, molt per sobre de la resta. És una de les conclusions principals d’una recerca duta a terme per la nostra sòcia, Natàlia Cugueró com a investigadora de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) juntament amb el també investigador Xavier Baraza, que ha comparat la gravetat de la sinistralitat en el sector agrari entre ciutadans estrangers i espanyols.

El treball, publicat fa poc en la revista científica Spanish Journal of Agricultural Research (SJAR), proposa, a partir de les dades recollides, accions i plans per millorar el sector amb l’objectiu de reduir l’accidentalitat. La finalitat és aconseguir una equitat efectiva entre immigrants i espanyols, perquè no hi hauria d’haver cap diferència entre els dos col·lectius.

El sector agrícola, el sector amb més sinistralitat greu

Després d’analitzar prop de 160.000 accidents que es van produir entre els anys 2013 i 2018, els autors destaquen que el sector agrícola té el nivell més alt de sinistralitat de treballadors estrangers, i encara més quan una part important dels accidents ni tan sols es notifiquen.

S’estima que el sector agrícola registra la sinistralitat més greu i és el tercer en nombre d’accidents. En concret, el sector agrícola té uns nivells d’immigració elevats, condicions laborals precàries i alts riscos potencials que venen de la mateixa naturalesa de la feina. A més, l’agricultura és un sector en què la proporció de treballadors immigrants respecte al total i la seva precarietat són més altes, perquè és un col·lectiu que acostuma a estar menys informat i format. Per això s’estima que es reporten menys accidents que en la resta de sectors, fet que empitjora el coneixement de la sinistralitat real.

Aquesta alta sinistralitat i la gravetat dels accidents es deuen, principalment, a factors com l’ús de tota mena de maquinària, tant pesant com lleugera, l’ús de materials perillosos i la baixa formació d’una part molt important dels empleats. En aquest sentit, és important destacar que les condicions laborals no acostumen a ser iguals per als treballadors nacionals i per als estrangers.

La majoria d’accidents laborals en el sector primari es produeixen a Andalusia, València, Extremadura i Múrcia, regions en què el sector agrícola té més importància. Tanmateix, en la immensa majoria de comunitats autònomes els immigrants estan menys dies de baixa, tot i ser el col·lectiu majoritari.

Solucions a l’alta sinistralitat

Així doncs, els experts defensen l’establiment de polítiques de govern i mesures per a les empreses que aconsegueixin equiparar les condicions laborals entre immigrants i espanyols. En aquest sentit, els autors proposen més sensibilització i especialment adreçada a aquest col·lectiu de treballadors immigrants, ja que, en aquest sentit, es tractaria d’un cas de manca de justícia social.

Entre les estratègies més efectives per reduir la sinistralitat, destaca la potenciació de la formació contínua al llarg de la vida laboral, especialment als empleats amb més experiència i edat, i explicar els drets laborals a tots els treballadors. Amb això, es garanteix un accés equitatiu de tots dos col·lectius a la salut laboral.

 

Podeu trobar l’article aquí