Impost especial envasos de plàstic no reciclables

El proper 1 de gener de 2023 entrarà en vigor l’impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables. Es tracta de la llei 7/2022 “de residuos y suelos contaminados para una economía circular”.

 

  • Qui serà contribuent d’aquest impost?

 

Aquells empresaris o empreses que realitzin qualsevol de les següents activitats:

  1. a) La importació o adquisició intracomunitària de mercaderies contingudes en envasos de plàstic no reutilitzables.
  2. b) La fabricació, importació o adquisició intracomunitària d’envasos de plàstic no reutilitzables o de productes de plàstic semielaborats destinats a obtenir-los.
  3. c) La fabricació, importació o adquisició intracomunitària de productes de plàstic destinats al tancament, comercialització o presentació d’envasos de plàstic no reutilitzables.

 

  • Tipus impositiu

El tipus impositiu es de 0,45 euros per Kg de plàstic no reciclar contingut en els envasos no reutilitzables que s’utilitzin en territori espanyol.

 

  • Període de liquidació

Pel fabricant o comprador intracomunitari la liquidació serà la mateixa en la que liquidi l’IVA (mensual o trimestral).  A través del model 592.  En cas de una importació es liquidarà a la Aduana.

 

 

L’Agencia Tributaria ja fa dies que envia comunicacions informatives als contribuents que podrien estar afectats. Trobareu tota la informació a:

https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/impuestos-especiales-medioambientales/impuesto-especial-sobre-envases-plastico-reutilizables.html