Get a Partner nova Gestoria Administrativa

Ens plau compartir amb vosaltres que Get a Partner, a finals del 2021, es va col.legiar i va entrar a formar part del Col.legi de Gestors Administratius de Catalunya. El Col.legi està format per professionals del dret, l’economia i l’empresa. Cal tenir en compte que momés un petit percentatge de les gestories i assessories de Catalunya disposen del títol i la col.legiació com a Gestors Administratius, de manera que és un segell molt diferencial que garanteix la feina excel.lent i la professionalitat per part de les gestories i assessories que l’han pogut obtenir.

El col.legi facilita als gestors i als seus clients la possibilitat de fer nous tràmits que la resta no poden realitzar. Aquests són:

 Certificats Digitals

-Emissió de Certificats Digitals ( firmes electròniques) de persones físiques i jurídiques

Trànsit i Vehicles

-Canvi de nom de vehicles

-Emissió de duplicats de permisos de conduir

-Emissió de duplicats de documentació de vehicles

Servei d’Ocupació de Catalunya

-Gestió de la prestació d’atur d’un treballador

Estrangeria

-Autoritzacions inicials o renovacions de treball o residència d’estrangeria

INSS

-Gestió i tramitació de prestacions de Jubilacions, maternitat, paternitat, viudetat i orfandat

Departament de Justícia de Catalunya

-Presentació de comptes anuals de Fundacions

Altres

-Compulsa de documents

-Certificats de naixement, defunció o matrimoni al Registre Civil de Barcelona

-Tots els tràmits a la Diputació de Barcelona o a l’Ajuntament de Barcelona

 

Qualsevol d’aquests tràmits i gestions