Compartim la nostra experiència per ajudar-vos a avançar

Procurem que pugueu estar actualitzats en els vostres coneixements i som sensibles a les vostres necessitats formatives, detectant-les gràcies a la interacció continuada amb vosaltres.

Us oferim sessions formatives que us permetin capacitar-vos per millorar la vostra gestió. Oferim cursos directament relacionats amb la gestió, però si les vostres necessitats formatives són de caràcter més específic o tècnic també us ajudem a buscar el proveïdor adequat a la vostra necessitat.

La nostra experiència en formació és molt àmplia i sempre respon als problemes que plantegeu.

Les temàtiques formatives són àmplies, com es pot comprovar als exemples de formació que hem realitzat:

  • El control de gestió
  • La comercialització i el màrqueting
  • L’emprenedoria
  • L’anàlisi i presa de decisions
  • La direcció estratègica

El nivell acadèmic dels professionals de Get a Partner ens permet impartir formació en les millors universitats i escoles de negoci, creant sinèrgies positives amb el món acadèmic. Els vincles amb Universitats, escoles de negoci nacionals i internacionals i la formació impartida a IESE Business School, Université de Toulousse, UOC, ESCODI, UAB, UPC, Ajuntament de Terrassa, Ajuntament de Mataró, Cambra de Sabadell per citar-ne alguns exemples, avalen la nostra experiència.