El paper de l’estratègia en l’emprenedor

Totes les virtuts de l’emprenedor i les seves habilitats són importants. Però inevitablement totes elles porten associats de manera inevitable punts dèbils inherents precisament a aquella virtut. Agafar de cada característica només allò que ens afavoreix acostuma a ser difícil. Els emprenedors en general són persones orientades a l’acció. En algun moment o altre hauran de fer moltes coses i de molta diversa naturalesa. Hauran de ser proactius al plantejar com resoldre els múltiples problemes, entrebancs i dificultats, i no només aquells que esperaven trobar, sinó també els inesperats que no tenien previstos i per tant, no tenien pensat com afrontar-s’hi.

Una de les qüestions més importants de l’emprenedor és que quan s’entrebanqui i cometi errors, veure-hi oportunitats a través de treure allò positiu de l’experiència, aprendre amb molt entusiasme, i això si, intentar que no siguin errors massa grans, sinó que es puguin resoldre. Buscarà informació, parlarà amb experts, es formarà en coses que mai havia pensat, s’endinsarà, en definitiva en un terreny desconegut, on anirà trobant ajudes per la seva capacitat de buscar-les, d’insistir, de convèncer, i de posar-se en reptes professionals i personals.

Per tant, quan l’emprenedor diem que es troba orientat a l’acció inevitablement vol dir que tindrà tendència a actuar, i potser a no reflexionar. El aprendre mentre es fa acostuma a ser la seva manera d’avançar, i això en general és positiu, i direm més, del tot necessari. Estar disposat a aprendre mentre un fa vol dir acceptar fer provatures, que acabin sent errors i després modificar allò i intentar-ho d’una altra manera. Però mentre fa això, no pot descuidar saber cap a on va. Aprendre mentre un fa és necessari en l’emprenedor, però cal tenir present com avaluarà si el resultat del què fa es pot considerar vàlid o un error. Algú em podrà dir que mentre hi hagi resultats econòmics vol dir que encerta i quan no és el cas erra. La realitat indica però que els resultats econòmics per si mateixos no estan indicant de manera completa si allò que volem està passant. Cal tenir altres eines per avaluar si allò que passa és el què volem o ho hem de canviar. Un resultat econòmic negatiu no dóna cap mena de pista de com procedir. Així doncs és necessari saber què volíem si hem de decidir si allò que passa s’hi està apropant i saber-ho més enllà de si estem facturant o no. Aquesta guia és l’estratègia, i és el què fa que l’emprenedor tingui clar cap on anar i si hi està anant. Però tenir estratègia implica reflexionar sobre l’estratègia, i per tant, és una característica que s’escapa de l’aprendre fent. En l’estratègia cal ser capaç de formular allò que creiem que és bo pel projecte, saber-ho explicar, en definitiva pensar i de moment parar una mica l’activitat del fer. Vol dir deixar de fer coses? No, vol dir que quan un no té clar cap on va, i si allò que fa és el què realment li convé, ha de parar, pensar, discutir, i veure si tot allò que s’està fent té coherència. El fer és imprescindible, i moltes empreses diuen que l’estratègia està implícita i no formulada, per tant, que no els ha calgut per a tenir èxit. Si bé l’emprenedor, no pot prescindir del ‘fer’ i sembla que si de l’estratègia explícita, moltes vegades és recomanable parar, pensar, i fer explícita l’estratègia, per incrementar les probabilitats d’èxit, i tenir una guia per avaluar si allò que està passant s’acosta al què dèiem voler. Aleshores poden passar dues coses. La primera, revisar l’estratègia i decidir que cal ajustar-la, això pot passar sobre tot a l’inici. La segona, trobar que l’estratègia és la correcta però no estem fent bé allò que fem o no estem fent tot el què caldria. Això també ens guia les accions futures i ens ajuda a trobar solucions. Per tant l’emprenedor, que en general necessita trobar-se orientat a l’acció i no en pot prescindir, també hauria de trobar moments de parar, sistemàtics, per a elaborar de manera explícita el seu pensament estratègic, per així tenir amb què comparar el què li passa i avançar amb seguretat.

Artículos relacionados

02 de septiembre de 2019

La felicitat i el reconeixement

26 de agosto de 2019

Els ritmes de l’estiu