Incentius Comerç 2019

S’ha obert la convocatòria per la concessió de les subvencions en l’àmbit del comerç al detall i dels serveis, amb la finalitat de promocionar i impulsar el sector comercial, de serveis i fomentar la competitivitat i la qualitat d’aquests sectors: comerços, perruqueries i estètiques, bars i restaurants. Les linies incentivades són:

Línia 4: Participació de les empreses de comerç en fires sectorials, multisectorials i professionals d’àmbit nacional, estatal i internacional
*Objectiu: Promoure la participació en fires nacionals, estatals i internacionals d’empreses de comerç i de serveis, per potenciar la comercialització dels seus productes.
*Persones beneficiàries: empreses de comerç i de serveis que tingui almenys un establiment a peu de carrer.
*Despeses subvencionables: contractació de l’espai i de l’estand; el lloguer de mobiliari i assegurances; les despeses de muntatge, desmuntatge i decoració (per compte aliè); els serveis de vigilància, seguretat i neteja, així com contractació d’hostesses com a personal extern; el transport de mercaderies (per compte aliè); i la retolació, senyalització, i publicitat en mitjans de comunicació, incloses les despeses de disseny, producció i edició.
*Requisits: La inversió mínima subvencionable global és de 1.000€, i la despesa de cadascuna de les fires de, com a mínim, 500€.
La fira a la que es vol participar cal que estigui inscrita en el Registre d’Activitats Firals.
*Quantia de la subvenció: El programa subvenciona fins el 50% de les despeses amb un màxim de 3.000€ en el cas de fires nacionals i estatals, i de 5.000€ en el cas de fires d’àmbit internacional. En qualsevol cas, la quantitat màxima a atorgar és de 5.000€.

Línia 5: Transformació digital
*Objectiu: Fomentar la incorporació de noves tecnologies digitals per augmentar el desenvolupament dels negocis i empreses, la millora de la productivitat i l’eficiència de l’estalvi de despeses a través de projectes d’adaptació a nous models de negoci que potenciïn la omnicanalitat creant estratègies que integrin botiga física i online per millorar l’experiència de compra.
*Persones beneficiàries: empreses de comerç, serveis, moda i parades de mercat, amb un mínim d’un establiment a peu de carrer.
*Accions subvencionables: projectes que millorin el grau tecnològic de l’empresa en els següents àmbits:
• presència a internet
• xarxes socials
• comerç electrònic
• màrqueting digital
• digitalització de l’establiment a peu de carrer (dotar l’establiment físic de tecnologies digitals per obtenir avantatge competitiu).
*Despeses subvencionables: entre les despeses subvencionables hi ha la creació, disseny i posicionament de web; servei extern de community management; enllaços patrocinats o SEM; monitorització i reputació online; posicionament web o SEO; email marketing; cartelleria digital implantada a l’establiment físic i gestió dels continguts que reculli dades dels clients; creació d’APPs; projectes de CRM i fidelització; interactivitat i connectivitat a la botiga, entre d’altres.
*Requisits: La inversió mínima subvencionable és de 1.000€.
*Quantia de la subvenció: el programa subvenciona fins el 50% de la inversió, amb un màxim de 2.000€.

Línia 6: Nova implantació de comerços i millora comercial dels establiments
*Objectiu: dinamitzar el comerç mitjançant projectes de recuperació dels locals situats a la trama urbana, o al casc històric i els seus eixamples per tal de garantir el mix comercial òptim i adequat a cada zona, incrementant-ne l’atractiu i evitant el trencament del continu comercial.
*Persones beneficiàries: empreses de comerç, serveis i parades de mercats municipals sedentaris i no sedentaris.
*Accions subvencionables:
a/Àmbit 1: recuperació de locals buits (compra, arrendament o concessió administrativa de locals, ús d’aparadors de locals tancats, continuïtat de l’empresa comercial, i ampliació de la superfície de venda annexionant un nou local)
Despeses subvencionables: despeses generades per la compra, el lloguer o els tràmits de la concessió administrativa i les despeses derivades de l’obertura de l’establiment (obres, projectes d’interiorisme, instal·lacions, mobiliari, actuacions d’embelliment d’aparadors, etc.).
b/Àmbit 2: reforma d’establiments (en parades de mercats municipals sedentaris, adequació de les parades de mercats municipals no sedentaris i reforma de botigues a peu de carrer que tinguin una antiguitat mínima de 10 anys).
*Despeses subvencionables: despeses derivades de les reformes d’obra menor a l’establiment. No es consideren subvencionables ni les despeses de maquinària ni les de mobiliari.
*Requisits: En aquesta línia la inversió mínima subvencionable és de 2.000€
*Quantia de la subvenció: fins el 50% del cost, amb un màxim de 5.000€.

Si teniu algun projecte per aquest 2019 que pugui encaixar amb aquests ajuts, no dubteu en demanar-nos més informació per veure si us hi podeu acollir.

Artículos relacionados

13 de mayo de 2019

Perseverar

08 de mayo de 2019

Incentius Comerç 2019

28 de abril de 2019

On són les empresàries?