Els reptes motiven

Una de les qüestions que ocupa més pàgines en la ciència de dirigir empreses és entendre i aconseguir un equip motivat per aconseguir els objectius marcats. En les empreses coexisteix talent ben divers, persones amb capacitats que sumades d’una determinada manera poden aconseguir resultats qu...
Read More

Perseverar

Els projectes a llarg termini necessiten esforç i tenir uns objectius clars i definits. Saber qui sap fer què i quins han de ser els recursos i capacitats que les persones implicades necessitaran per a poder tenir garanties d’arribar a un bon resultat. I una d’elles és l’esforç dirigit que...
Read More

Lideratge creïble fets i fets

El LIDERATGE de les paraules i dels espectacles comunicatius basa en les percepcions. Dissenyar una campanya on el líder mostri allò que vol que determini un relat creïble. No cal creure-s’ho massa sinó produir l’efecte esperat en aquells que l’escolten. Podríem dir que la superficialit...
Read More

Les empreses amb ànima

QUAN UNA EMPRESA VOL DONAR SENTIT A LA SEVA EXISTÈNCIA acostuma a parlar de que té una missió. Acostuma a tenir uns valors i una manera de ser, que la fan diferent, i que li atorguen un caràcter únic, que la fa especial per aquells que decideixen ser-ne clients i per aquells que decideixen treb...
Read More

Són necessàries les empreses?

MOLTES VEGADES, QUAN PENSEM EN ORGANITZAR L’INTERCANVI DE BÉNS I SERVEIS, podem preguntar-nos si realment les empreses o organitzacions són necessàries. Podem pensar que per organitzar aquest intercanvi les empreses no serien necessàries, i de fet seria molt millor que aquests intercanvis es f...
Read More

Empresa petita i competitivitat

LES EMPRESES PETITES SÓN MÉS COMPETITIVES i per tant són el millor per al mercat i els clients, doncs afavoreixen que s’avanci en resoldre problemes i en innovacions reals. Aquesta afirmació tan senzilla es pot intentar analitzar millor. De fet no és que sigui certa del tot, hi ha empreses pe...
Read More