Incentius Comerç 2019

S’ha obert la convocatòria per la concessió de les subvencions en l’àmbit del comerç al detall i dels serveis, amb la finalitat de promocionar i impulsar el sector comercial, de serveis i fomentar la competitivitat i la qualitat d’aquests sectors: comerços, perruqueries i estètiques, bars i restaurants. Les linies incentivades són:

Línia 4: Participació de les empreses de comerç en fires sectorials, multisectorials i professionals d’àmbit nacional, estatal i internacional
*Objectiu: Promoure la participació en fires nacionals, estatals i internacionals d’empreses de comerç i de serveis, per potenciar la comercialització dels seus productes.
*Persones beneficiàries: empreses de comerç i de serveis que tingui almenys un establiment a peu de carrer.
*Despeses subvencionables: contractació de l’espai i de l’estand; el lloguer de mobiliari i assegurances; les despeses de muntatge, desmuntatge i decoració (per compte aliè); els serveis de vigilància, seguretat i neteja, així com contractació d’hostesses com a personal extern; el transport de mercaderies (per compte aliè); i la retolació, senyalització, i publicitat en mitjans de comunicació, incloses les despeses de disseny, producció i edició.
*Requisits: La inversió mínima subvencionable global és de 1.000€, i la despesa de cadascuna de les fires de, com a mínim, 500€.
La fira a la que es vol participar cal que estigui inscrita en el Registre d’Activitats Firals.
*Quantia de la subvenció: El programa subvenciona fins el 50% de les despeses amb un màxim de 3.000€ en el cas de fires nacionals i estatals, i de 5.000€ en el cas de fires d’àmbit internacional. En qualsevol cas, la quantitat màxima a atorgar és de 5.000€.

Línia 5: Transformació digital
*Objectiu: Fomentar la incorporació de noves tecnologies digitals per augmentar el desenvolupament dels negocis i empreses, la millora de la productivitat i l’eficiència de l’estalvi de despeses a través de projectes d’adaptació a nous models de negoci que potenciïn la omnicanalitat creant estratègies que integrin botiga física i online per millorar l’experiència de compra.
*Persones beneficiàries: empreses de comerç, serveis, moda i parades de mercat, amb un mínim d’un establiment a peu de carrer.
*Accions subvencionables: projectes que millorin el grau tecnològic de l’empresa en els següents àmbits:
• presència a internet
• xarxes socials
• comerç electrònic
• màrqueting digital
• digitalització de l’establiment a peu de carrer (dotar l’establiment físic de tecnologies digitals per obtenir avantatge competitiu).
*Despeses subvencionables: entre les despeses subvencionables hi ha la creació, disseny i posicionament de web; servei extern de community management; enllaços patrocinats o SEM; monitorització i reputació online; posicionament web o SEO; email marketing; cartelleria digital implantada a l’establiment físic i gestió dels continguts que reculli dades dels clients; creació d’APPs; projectes de CRM i fidelització; interactivitat i connectivitat a la botiga, entre d’altres.
*Requisits: La inversió mínima subvencionable és de 1.000€.
*Quantia de la subvenció: el programa subvenciona fins el 50% de la inversió, amb un màxim de 2.000€.

Línia 6: Nova implantació de comerços i millora comercial dels establiments
*Objectiu: dinamitzar el comerç mitjançant projectes de recuperació dels locals situats a la trama urbana, o al casc històric i els seus eixamples per tal de garantir el mix comercial òptim i adequat a cada zona, incrementant-ne l’atractiu i evitant el trencament del continu comercial.
*Persones beneficiàries: empreses de comerç, serveis i parades de mercats municipals sedentaris i no sedentaris.
*Accions subvencionables:
a/Àmbit 1: recuperació de locals buits (compra, arrendament o concessió administrativa de locals, ús d’aparadors de locals tancats, continuïtat de l’empresa comercial, i ampliació de la superfície de venda annexionant un nou local)
Despeses subvencionables: despeses generades per la compra, el lloguer o els tràmits de la concessió administrativa i les despeses derivades de l’obertura de l’establiment (obres, projectes d’interiorisme, instal·lacions, mobiliari, actuacions d’embelliment d’aparadors, etc.).
b/Àmbit 2: reforma d’establiments (en parades de mercats municipals sedentaris, adequació de les parades de mercats municipals no sedentaris i reforma de botigues a peu de carrer que tinguin una antiguitat mínima de 10 anys).
*Despeses subvencionables: despeses derivades de les reformes d’obra menor a l’establiment. No es consideren subvencionables ni les despeses de maquinària ni les de mobiliari.
*Requisits: En aquesta línia la inversió mínima subvencionable és de 2.000€
*Quantia de la subvenció: fins el 50% del cost, amb un màxim de 5.000€.

Si teniu algun projecte per aquest 2019 que pugui encaixar amb aquests ajuts, no dubteu en demanar-nos més informació per veure si us hi podeu acollir.

Related Posts

Monday January 20th, 2020

Organitzacions i Desorganitzacions

Thursday November 28th, 2019

Lideratge amb propòsit

Tuesday October 29th, 2019

Model de negoci i sostenibilitat