Dirigir, organitzar i liderar

A les organitzacions la funció directiva és bàsica. Que sigui bàsica no vol dir que hagi d’estar en mans d’una sola persona, donat que això dependrà de com estigui repartida la responsabilitat d’aconseguir uns determinats objectius comuns. Per tant, si ens fixem en les organitzacions, els objectius comuns, clarament dependran de tots, si bé la responsabilitat d’aconseguir-los pot no estar repartida de manera homogènia i dependre més de determinades posicions o d’altres dins la jerarquia organitzativa. Però en tots els casos, encara que els resultats depenguin de més d’una persona, en realitat es requereix que tothom participi per aconseguir-los. En la majoria d’empreses, garantir els resultat està en mans del cap però necessita de tothom per a poder-los aconseguir, i per tant, un cap intel·ligent i conscient sap que ell sol no podrà arribar als resultats. Per tant, tothom és necessari i de fet perquè un equip de persones arribi a aconseguir el resultat cal que es donin almenys tres aspectes. El primer és que tinguin els coneixements per a fer les tasques. Sense coneixements falta allò bàsic. En segon lloc, cal una certa organització o sistema tant en fer la feina, com en establir la manera de comunicar-se, entre molts altres aspectes. Els sistemes organitzatius són clau i s’ha de trobar la manera d’organitzar-se que sigui més adequada pels nostres objectius. Finalment, cal que cadascú tingui la motivació necessària per a fer allò que calgui per aconseguir els resultats i per aportar la seva contribució. Tenir els coneixements és bàsic, però moltes vegades les persones d’un equip paren boges per a poder comunicar-se amb la resta dels companys i no perdre temps ni desesperar-se en reunions inútils. Tenir els coneixements tampoc garanteix que tinguin ganes de compartir-los o directament fer allò que toca per a posar els coneixements a la pràctica. Així doncs, tenir la il·lusió o motivació per a posar aquests coneixement en marxa i a disposició de la resta de l’equip és molt important, i sense això no es poden aconseguir els objectius proposats.

Així doncs, quan pensem en un projecte que es vol portar endavant ens ve al cap aquesta persona o persones que posant-se al capdavant assoleixen la direcció del projecte i es posen al servei de l’equip per garantir aquests tres aspectes. Cal tenir clar que liderar també inclou ajudar a l’estat d’ànim i és fonamental, notar quines són les pors que frenen el desenvolupament de cadascú i també el deixondiment que els fa perdre la motivació, és a dir, empatitzar amb cadascú i voler entendre què els passa. En paraules del Xescu Espar (ex-entrenador del FC Barcelona de Handbol, i expert en formació directiva) “dirigir és posar els coneixements en mans de l’equip i liderar és que tinguin ganes de fer el què toca”, i les dues coses són bàsiques, encara més clarament en el món de l’esport on els objectius van directament lligats a resultats dels partits i aconseguir títols, i encara és més evident com el lideratge és clau. La part organitzativa aquí estaria lligada als coneixement i serien els sistemes de joc de cada equip.

Per tant, les persones que es posen al servei de l’equip en una empresa cal que tinguin aquests tres rols, dirigir, organitzar i liderar. Tenir coneixements, organitzar-los i liderar per aconseguir que cada persona se senti important i posi al servei de l’equip amb generositat allò que sap. Tothom és necessari i l’objectiu necessita que tothom participi. Si bé els tres aspectes són importants, el què cohesiona a l’equip és estar motivats per formar-ne part, tenir ganes de participar, sentir-se valorat, i que cadascú adquireixi hàbits individuals que siguin beneficiosos pel conjunt.

 

 

Natàlia Cugueró Escofet

Article publicat al Diari de Terrassa el 21 de juliol de 2018

Articles relaccionats

13 May, 2019

Perseverar