CONSULTORIES CULTURA 2019

Qui hi pot optar:

Les empreses, persones físiques o jurídiques, que pertanyin a l’àmbit de les arts
escèniques, les arts visuals, editorial, musical, audiovisual i de la cultura digital (inclou arquitectes, videojoc…). Al corrent de pagaments amb l’administració pública.

Així mateix, poden presentar sol·licituds les entitats privades sense ànim de lucre domiciliades a Catalunya, l’activitat de les quals estigui relacionada amb les empreses culturals i que tinguin com a objectiu la millora, la defensa, la potenciació, i la professionalització d’un sector cultural dels àmbits esmentats abans.

No poden optar-hi les entitats amb una participació orgànica majoritàriament pública.

Què es subvenciona:

*Consultoria Cultura Preferent: Pla estratègic o redefinició de negoci

*Consultoria Cultura Especifica : Pla de Viabilitat, Planificació estratègica, nous mercats, nous productes i gestió comercial, màrqueting i comunicació, anàlisi i estratègia de públics

En règim de concurrència competitiva.

Es subvenciona l’import de la consultoria, en cap cas les accions d’implementació.

 

Import de la subvenció:

*Consultoria Cultura Preferent: el pressupost ha d’estar entre els 2.500-3.500€ (iva no inclòs).  Es subvenciona entre un 50%  i un 70% del pressupost en funció de la puntuació obtinguda.

*Consultoria Cultura Especifica: Es subvenciona entre un 40%  i un 60% del pressupost en funció de la puntuació obtinguda, amb un màxim de 3.500€.

Una mateixa empresa pot sol.licitar una Preferent i una Específica el mateix any.

El període per presentar sol·licituds és del 5 de febrer al 18 de març de 2019, ambdós inclosos.

Articles relaccionats

25 February, 2019

CONSULTORIES CULTURA 2019

15 February, 2018

Consultoria Cultura 2018