L’agricultura és el sector que presenta l’índex més elevat d’accidents greus

L’agricultura és el sector que presenta l’índex més elevat d’accidents greus en comparació amb la resta de sectors, ja que les taxes de sinistres mortals són d’un 60 %, molt per sobre de la resta. És una de les conclusions principals d’una recerca duta a terme per la nostra sòcia, Natàlia Cugueró com a investigadora de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) juntament amb el també investigador Xavier Baraza, que ha comparat la gravetat de la sinistralitat en el sector agrari entre ciutadans estrangers i espanyols.

El treball, publicat fa poc en la revista científica Spanish Journal of Agricultural Research (SJAR), proposa, a partir de les dades recollides, accions i plans per millorar el sector amb l’objectiu de reduir l’accidentalitat. La finalitat és aconseguir una equitat efectiva entre immigrants i espanyols, perquè no hi hauria d’haver cap diferència entre els dos col·lectius.

El sector agrícola, el sector amb més sinistralitat greu

Després d’analitzar prop de 160.000 accidents que es van produir entre els anys 2013 i 2018, els autors destaquen que el sector agrícola té el nivell més alt de sinistralitat de treballadors estrangers, i encara més quan una part important dels accidents ni tan sols es notifiquen.

S’estima que el sector agrícola registra la sinistralitat més greu i és el tercer en nombre d’accidents. En concret, el sector agrícola té uns nivells d’immigració elevats, condicions laborals precàries i alts riscos potencials que venen de la mateixa naturalesa de la feina. A més, l’agricultura és un sector en què la proporció de treballadors immigrants respecte al total i la seva precarietat són més altes, perquè és un col·lectiu que acostuma a estar menys informat i format. Per això s’estima que es reporten menys accidents que en la resta de sectors, fet que empitjora el coneixement de la sinistralitat real.

Aquesta alta sinistralitat i la gravetat dels accidents es deuen, principalment, a factors com l’ús de tota mena de maquinària, tant pesant com lleugera, l’ús de materials perillosos i la baixa formació d’una part molt important dels empleats. En aquest sentit, és important destacar que les condicions laborals no acostumen a ser iguals per als treballadors nacionals i per als estrangers.

La majoria d’accidents laborals en el sector primari es produeixen a Andalusia, València, Extremadura i Múrcia, regions en què el sector agrícola té més importància. Tanmateix, en la immensa majoria de comunitats autònomes els immigrants estan menys dies de baixa, tot i ser el col·lectiu majoritari.

Solucions a l’alta sinistralitat

Així doncs, els experts defensen l’establiment de polítiques de govern i mesures per a les empreses que aconsegueixin equiparar les condicions laborals entre immigrants i espanyols. En aquest sentit, els autors proposen més sensibilització i especialment adreçada a aquest col·lectiu de treballadors immigrants, ja que, en aquest sentit, es tractaria d’un cas de manca de justícia social.

Entre les estratègies més efectives per reduir la sinistralitat, destaca la potenciació de la formació contínua al llarg de la vida laboral, especialment als empleats amb més experiència i edat, i explicar els drets laborals a tots els treballadors. Amb això, es garanteix un accés equitatiu de tots dos col·lectius a la salut laboral.

 

Podeu trobar l’article aquí

Novetats Renda 2021

 Aquest 6 d’abril s’inicia la campanya Renda 2021 que durarà enguany fins el proper 30 de juny.

A continuació detallem les principals novetats d’aquest any, així com les qüestions principals per tal que tothom les pugui tenir en consideració: Leer más

Get a Partner nova Gestoria Administrativa

Ens plau compartir amb vosaltres que Get a Partner, a finals del 2021, es va col.legiar i va entrar a formar part del Col.legi de Gestors Administratius de Catalunya. El Col.legi està format per professionals del dret, l’economia i l’empresa. Cal tenir en compte que momés un petit percentatge de les gestories i assessories de Catalunya disposen del títol i la col.legiació com a Gestors Administratius, de manera que és un segell molt diferencial que garanteix la feina excel.lent i la professionalitat per part de les gestories i assessories que l’han pogut obtenir.

Leer más

Reforma Laboral i increment SMI 2022

Aquesta darrera setmana de febrer ha sortit publicat el RD 2/2022, de Mesures Urgents per fer front a situacions de vulnerabilitat social i econòmica. De forma resumida, estableixen el següent:

  1. Ampliació dels ERTO’s fins 31/03/2022

La data de venciment dels Erto’s per Força Major Covid era 28/02/2022, i s’ha allargat fins 31/03/2022.

Leer más

Renda 2020

Aquest està sent un any especial, per molts motius, però sobretot en allò referent a la confecció de la Renda.
Estem en plena campanya, i encara ens trobem que molts contribuents tenen dubtes i casuístiques especials, la major part referents als Erto’s.
A continuació detallem les principals qüestions, per tal de refrescar-les i que tothom les pugui tenir en consideració:

1- Haver estat en ERTO i cobrat per tant del SEPE implica haver tingut un segon pagador. Per tant, si de l’empresa on es treballa s’han guanyat més de 14.000€, pel sol fet de tenir un segon pagador, s’estarà obligat a presentar la declaració de renda.
2- El SEPE o no aplica retenció en les rendes pagades, o n’aplica una de molt baixa, així que és probable que finalment la renda surti a pagar.
3- Cal tenir en compte que el SEPE va cometre alguns errors en el pagament dels Erto’s, de manera que per aquesta renda 2020 si en el moment de fer-la no s’ha pogut regularitzar aquesta situació, caldrà tributar per l’import que s’hagi cobrat de més, encara que no pertoqués.
4- Els mesos en que s’ha estat en un Erto del 100%, no es poden aplicar les deduccions per maternitat, família nombrosa o discapacitat.
5- A pesar que l’Ingrés Mínim Vital està exempt de tributació, caldrà afegir-li altres prestacions econòmiques rebudes, de manera que d’aquest total només estarà exempt de tributació els primers 11.279,39€.

Finalment, només recordar que fins ara, de mitjana, un 60% dels esborranys contenien errors a favor de l’Agència Tributaria. Aquest any, amb tota aquesta casuística, sembla que pot ser encara és més complex proposar un esborrany correcte.

Si voleu més informació o que us fem la renda 2020, contacteu amb nosaltres al 93 733 67 16 o per mail a info@getapartner.com.

Línia d’ajuts de la Generalitat de Catalunya destinats a incentivar el creixement en fases inicials de start-up tecnològiques (Startup Capital)

Resta oberta, fins el proper 26 de novembre del 2020, la línia d’ajuts per les start-ups tecnològiques, amb tecnologia pròpia i establiment operatiu a Catalunya.

Requisits sol.licitats:

– Que tinguin una vida inferior a l’any
– Que desenvolupin un producte, servei o model de negoci clarament innovador i tinguin un alt potencial de creixement, reflectint clarament en el seu pla d’empresa la continuïtat del desenvolupament de tecnologia, amb una proposta de valor clara i que necessita d’un talent específic per desenvolupar-se i diferenciar-se en el seu àmbit.
– Que l’equip fundador de l’empresa siguin emprenedors, i que tinguin la majoria del capital de l’empresa (51%).
– Que el finançament rebut fins la data sigui inferior als 250.000€

El total de les actuacions objecte d’ajut econòmic hauran de tenir un cost subvencionable acceptat mínim de 100.000,00 euros. I aquestes es podran dur a terme entre la data d’inici de la convocatòria i el 30 de juliol de 2022.

Es consideraran despeses subvencionables les següents:

– Despeses de personal contractat o de nova contractació en la mesura en que estiguin dedicats al projecte.
– Contractació de serveis a tercers.
– Inversió en materials i equipament (amb un màxim del 50% de la despesa subvencionable acceptada).
– Altres despeses relacionades com lloguer d’espais, despeses de sol·licitud i/o manteniment de patents, i d’altres despeses associades a la execució del pla de negoci.
– Despeses indirectes

Quantia a subvencionar:

La intensitat de l’ajut serà del 80% del cost subvencionable, amb un màxim de 74.000 euros per projecte. I un ajut en espècie, valorat en 1.000€, que consistirà en rebre l’assessorament d’un mentor.

Aprofiteu doncs aquesta oportunitat per tal de fer créixer el vostre projecte!

Si voleu que us la gestionem, no dubteu en contactar-nos.