Amics i professionals

La cosa més absurda que he sentit mai és “no vull treballar amb aquesta persona amiga meva, pot perillar la nostra amistat i tinc un conflicte d’interessos”.

Si això et passa indica tres coses. La primera és que tens amics poc professionals, és a dir, que no confies en la seva professionalitat. La segona és que tens amics poc raonables, és a dir, que no confies en la seva ètica personal. I la tercera, que per mi és una conclusió de les dues anteriors, és que en general dius amic a qualsevol conegut amb el qual t’agrada entretenir-te, i no amb qui tens una relació profunda i rellevant.

Precisament treballar amb un amic és un tresor preuat. En general es tenen pocs amics i el més probable és que no tingueu ocasió de treballar junts. L’amistat es cultiva amb el temps i el coneixement profund de l’altra persona. Per tant, si acabes tenint l’ocasió de coincidir amb amics i treballar-hi, és una gran oportunitat i experiència per la relació i per tu.

Quan treballes amb un amic, tens l’oportunitat de conèixer millor aquesta persona, i tu la de millorar i aprendre. No és necessàriament un camí senzill. De fet, el procés de saber qui som i evolucionar no sempre ens resulta fàcil. Ens toca acceptar coses que hem fet que no ens han agradat o que no ens han portat on volíem. Per això, treballar amb un amic, amb algú amb qui confiem, que considerem bona persona i, per tant, bon professional, és la millor opció per encetar aquest procés d’autoconeixement i d’aprenentatge mutu. Ja et dic que en general no tindràs ocasió. Potser et passa a l’inrevés, que acabis fent bons amics a la feina. Però si tens la sort de treballar amb algú que ja consideres amic de debò, negar-te aquesta oportunitat és poc intel·ligent.

Sé que algú m’explicarà que ha treballat amb amics i s’ha acabat barallant. Em dirà que no vol posar en joc les seves amistats treballant-hi, que l’experiència indica que acaba malament. A mi el què m’indica és que no es coneixia prou a aquella persona que dèiem amic, i l’oportunitat de treballar-hi te l’ha fet conèixer millor. Has pogut veure i constatar si era un bon amic o no. Si era una persona digna de pertànyer al teu pinyol. Potser l’únic que passa és que has descobert que no. I s’ha d’acceptar i transitar per aquest dol a causa de la pèrdua que et suposa i no pots evitar.

La persona és un tot. No existeix la divisió entre persona i professional. Quan creem aquesta divisió acostumem a encetar un procés de desintegració personal i en patim les conseqüències. Aquest fet de separar el fet professional i el fet personal ens fa acceptar autèntics mal parits professionals com amics, dient que amb el seu entorn íntim són un tros de pa. Tu espera al fet que es produeixi un conflicte d’interessos i veuràs com el teu amic “tros de pa” acabarà sent un ésser insuportable, però encara no li havies donat l’ocasió de mostrar-se. T’amagaves la seva autèntica naturalesa a tu mateixa, perquè a veure, no és fàcil d’acceptar haver tingut algú així a la teva vida.

Si algú és poc generós a la feina, acabarà sent poc generós a casa i amb els seus. Potser pots acceptar tenir un amic poc generós, però no t’enganyis dient que només ho fa en l’àmbit professional. I també pots acceptar tenir amics poc raonables si així ho decideixes, però no t’enganyis dient que han sigut poc raonables per la pressió a la feina. I de fet, si els consideres amics, no et neguis a treballar amb ells. Si confies en persones així, accepta-ho. Potser en el procés de treballar junts tots dos milloreu. Potser acaben sent més raonables, més generosos, o tu acabes descobrint que són millors persones del que pensaves.

I un dels pocs casos on entenc que pugui ser difícil per a un amic treballar amb tu, és el cas d’un metge. Te’n pots refiar molt professionalment, però té ganes que et curis i pot costar-li d’acceptar el què et passa. Ara bé, també et dic que si és un bon amic i t’estima, serà ell mateix qui et proposarà una segona opinió mèdica. Serà conscient dels seus propis biaixos. Així doncs, hi recorreràs professionalment i seguiràs els seus consells, i la segona opinió mèdica pot ser un d’ells. Tens la sort de tenir un bon amic i bon professional a qui recórrer per un tema tan important com és la teva salut. Un professional que pensarà en cada moment què és el millor per tu. Per tant, un cop hi penso, fins i tot en aquest cas el millor per tu és treballar amb un amic.

Així doncs, ras i curt. Si amb els teus amics no hi pots treballar, canvia d’amics.

 

Natàlia Cugueró – elmon.cat

NOU IMPOST Mecanisme d’Equitat Intergeneracional (MEI)

Amb La Llei 21/2021, del 28 de desembre del 2021, i la Llei 31/2022, de 23 de desembre de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2023, s’estableixen una sèrie de mesures per garantir el poder adquisitiu de les pensions a llarg termini.

Una de les mesures més importants es un nou impost que entra en vigor a partir de l’1 de gener del 2023, el Mecanisme d’Equitat Intergeneracional (MEI).

¿Què és el MEI?

El Mecanisme d’Equitat Intergeneracional (MEI), es un conjunt de mesures dissenyades per evitar que les generacions més joves assumeixin tot el pes de les jubilacions i enfortir al mateix temps el sistema de pensions a llarg termini, repartint de forma equilibrada aquest esforç.

¿Que implica el MEI?

El MEI suposa un augment de les cotitzacions del 0,6% per contingències comuns, repartint el cost entre l’empresa i el treballador. El 0,5 per cent serà a càrrec de l’empresa i el 0,1 per cent serà a càrrec del treballador.

Per exemple, un treballador amb una base de cotització mensual de 2.000€ (sou brut), aquesta pujada del 0,60%, suposaria una cotització mensual de 12 euros. D’aquests augment, 10 euros els pagarà l’empresa (0,5%) i 2 euros els pagarà el treballador (0,1%).

En principi, s’estableix aquest nou impost amb una vigència de 10 anys, fins el 2033.

¿Qui està obligat?

Afecta a tots els treballadors, independentment del seu salari, i també als autònoms.

En el cas dels autònoms, el tipus de cotització per contingències comuns augmentarà en el mateix percentatge, un 0,6 per cent. Això es tradueix en uns 5 euros més al més.

Queden exclosos d’aquest impost:

 • Treballadors amb cotització per solidaritat (majors de 65 anys amb 35 anys cotitzats)
 • Treballadors que desenvolupen programes de formació i pràctiques no laborals i acadèmiques (TRL 986) (programes de formació / pràctiques no laborals).

 

¿Com afecta aquesta nova cotització en la nòmina?

A partir del 01/2023, en el càlcul de les nòmines s’inclourà la cotització de mecanisme d’equitat sumada al percentatge de cotització en el concepte 995- Cotització Cont. Comuns.

Fins ara, un treballador del règim general cotitzava per contingències comuns el 4,70%, a partir de l’1 de gener del 2023, apareixerà el mateix concepte en la nòmina amb un percentatge de 4,80% (4,70 cotització contingències comuns + 0,1 cotització mecanisme equitat).

 

Resum principals novetats fiscals de 2023

A continuació us presentem i resumin les principals novetats publicades en diferents BOE’s  de finals de 2022 i en els pressupostos general de l’Estat que creiem que poden ser del vostre interès:

 

 1. Ajudes directes a les famílies

Aquelles famílies amb rendes de fins a 27.000€/any i amb patrimoni inferior a 75.000€ es podran sol.licitar un pagament únic de 200€ durant el 2023 (anomenat Xec).

 

 1. IRPF

Per tal de no perjudicar les rendes mitges, s’amplia l’actual reducció per rendiments del treball per aquelles rendes entre 15.000 i 21.000€. I el mínim de tributació per un contribuent solter sense fills passarà dels 14.000€ als 15.000€. D’aquesta manera quan el 2023 s’ incrementi el Salari Minin Interprofessional i es situï entre els 14.000 i 15.000€ aquest no tributi per IRPF.

De fet, es prorroga la vigència del Real Decret 152/2022, de 22 de febrer, que fixa l’SMI pel 2022. Per tant, de moment es prorroga el SMI del 2022 pel 2023.

Pel que fa concretament als autònoms, aquests es beneficiaran d’una reducció d’un 5% addicional en los rendiments nets en la tributació por mòduls. I pels que vagin a estimació directa simplificada, d’una deducció de fins el 7% en despeses de difícil justificació.

A més, es prorroguen un any més els límits vigents d’exclusió del sistema de mòduls.

 

 1. IS

Per aquelles empreses que facturin menys d’un milió d’euros, i no es tracti d’una empresa considerada “ patrimonial”, aquesta podrà tributar el 2023 a l’Impost de Societats a un tipus del 23% ( en comptes del 25%). Les que encara tinguin opció, per ser de recent creació, d’aplicar el 15%, ho podran continuar fent.

 1. IVA

Es prorroga, fins 31/12/23 la reducció al 5 % del tipus impositiu de l’IVA que recau sobre tots els components de la factura de les entregues de gas natural, així com les de altres combustibles per minorar així el seu import.

Un cop finalitzada a 31/12/22 la bonificació general de 20 cèntims per litre de carburant, s’ajuda en comptes d’això a sectors específics per exemple estenent durant tot 2023 la gratuït del transport públic ferroviari i els autobusos de llarga distància ( fins juny 2023).

S’aplica una rebaixa del tipus d’IVA del 10% al 4% en els productes d’higiene femenina y anticonceptius, s’inclou la rebaixa fiscal temporal als aliments bàsics: pa, farina, fruita o verdures tributaran al 0% i oli i pastes ho faran al 5%.

Obligacions pels autònoms en matèria de cotització 2023

Tal i com ja us vam avançar el passat octubre, a partir de 1 de gener del 2023 s’incorporen noves obligacions pels autònoms en matèria de cotització:

 1. Altes d’autònom i cotitzacions a partir de gener del 2023

A partir de 01.01.2023 els treballadors autònoms no podran escollir la base de cotització que vulguin, sinó que aquesta, estarà lligada als rendiments nets previstos i definitius. Amb excepció dels que ja tenen una base de cotització més alta,  que si volen la poden mantenir.

 1. Com i quan es calcula la nova quota d’autònoms per l’any 2023?

Al començament de cada any o bé en el moment de fer una nova alta en el règim d’autònoms, s’haurà de fer la comunicació de la previsió de rendiments nets per a l’any natural. Amb aquesta informació la seguretat social podrà determinar la base de cotització en aquest règim especial, i es tindran en compte la totalitat dels rendiments nets, durant cada any natural, per les diferents activitats professionals o econòmiques.

L’autònom podrà canviar la seva base de cotització durant les següents dates:

 • 1 de Març, si la sol·licitud la formulem el 01 de Gener al 28 de Febrer
 • 1 de maig si la sol·licitud la formulem entre l’1 de març i el 30 d’abril
 • 1 de juliol, si la sol·licitud la formulem el 01 de maig al 30 de juny
 • 1 de setembre si la sol·licitud la formulem entre l’1 de juliol i el 31 d’agost
 • 1 de novembre si la sol·licitud la formulem entre l’1 de setembre i el 31 d’octubre
 • 1 de gener, si la sol·licitud la formulem entre l’1 de novembre i el 31 de desembre.

La regularització periòdica de l’actualització de bases serà a petició de l’autònom en particular, és a dir, vosaltres decidiu quants cops ajustem la quota. Tingueu en compte que una vegada finalitzat l’any natural i feta la declaració de renda, l’Agencia Tributaria comunicarà a la Seguretat Social els rendiments declarats i la Tresoreria General de la Seguretat Social emetrà una resolució al respecte:

 • Si troba un rendiment net superior al previst: L’autònom tindrà un mes per liquidar la diferencia.
 • Si troba un rendiment net inferior al previst: La Seguretat Social d’ofici farà la devolució de l’excés de quota ingressada

En funció de la previsió d’ingressos nets anuals, l’autònom se situarà en un dels trams establerts a la taula (general o reduïda) pel 2023 ( en euros):

 

El càlcul es faria de la següent manera:

 

RENDIMENTS NETS (R.N) = IngressosDespeses fiscalment deduïbles (excloent la despesa per les quotes d’autònoms.)

Al resultat anterior, resta un:

 • 7% si ets autònoms
 • 3% si ets autònom societari.

 

A mode orientatiu, de la xifra obtinguda, podeu buscar el tram a la taula, per així saber la nova quota o podeu fer servir el simulador quota autònom 2023 Seguretat Social: https://portal.seg-social.gob.es/wps/portal/importass/importass/tramites/simuladorRETAPublico

 

 1. Exemple

EXEMPLE AUTÒNOM SOCIETARI

EXEMPLE AUTÒNOM ESTIMACIÓ DIRECTA
 

Un autònom societari amb una nòmina prevista de 2.000€ bruts mensuals i li resten el 3% que es pot deduir. Aquest autònom tindria un rendiment net mensual de 1.940€ .

Es situaria en el tram 8 i pagaria una quota de 315€ / mes.

 

Un autònom amb un rendiment net de 24.000€ anuals, restem el 7% que es pot deduir. Aquest autònom tindrà un rendiment net anual de 22.320€, el que correspon a un RN de 1.860€ mensual. Es situaria en el tram 8 i pagaria una quota de 315€ / mes.

 

Cotització superior a la que correspondria per ingressos

Els treballadors autònoms que el 31 de desembre de 2022 cotitzen per una base de cotització superior a la que els correspondria per raó dels seus rendiments, poden mantenir aquesta base de cotització, o una inferior a aquesta, encara que els seus rendiments determinin l’aplicació d’una base de cotització inferior.

 

 1. Com treballarem?

Get a Partner farà una previsió dels rendiments nets que tingueu dos cops a l’any mínim (gener i octubre), no obstant, es podran fer més revisions de quotes si així ho desitgeu.

Estudiarem conjuntament el vostre cas particular, farem la simulació de la nova quota i us facilitarem un informe perquè pugueu decidir si voleu mantenir la quota actual, en el cas de ser inferior.

Finalment s’aplicarà en aquest dos períodes la nova base calculada.

 

Per més informació, no dubteu en contactar amb nosaltres.

Impost especial envasos de plàstic no reciclables

El proper 1 de gener de 2023 entrarà en vigor l’impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables. Es tracta de la llei 7/2022 “de residuos y suelos contaminados para una economía circular”.

 

 • Qui serà contribuent d’aquest impost?

 

Aquells empresaris o empreses que realitzin qualsevol de les següents activitats:

 1. a) La importació o adquisició intracomunitària de mercaderies contingudes en envasos de plàstic no reutilitzables.
 2. b) La fabricació, importació o adquisició intracomunitària d’envasos de plàstic no reutilitzables o de productes de plàstic semielaborats destinats a obtenir-los.
 3. c) La fabricació, importació o adquisició intracomunitària de productes de plàstic destinats al tancament, comercialització o presentació d’envasos de plàstic no reutilitzables.

 

 • Tipus impositiu

El tipus impositiu es de 0,45 euros per Kg de plàstic no reciclar contingut en els envasos no reutilitzables que s’utilitzin en territori espanyol.

 

 • Període de liquidació

Pel fabricant o comprador intracomunitari la liquidació serà la mateixa en la que liquidi l’IVA (mensual o trimestral).  A través del model 592.  En cas de una importació es liquidarà a la Aduana.

 

 

L’Agencia Tributaria ja fa dies que envia comunicacions informatives als contribuents que podrien estar afectats. Trobareu tota la informació a:

https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/impuestos-especiales-medioambientales/impuesto-especial-sobre-envases-plastico-reutilizables.html

Registre Retributiu i nous protocols

Com a continuació a la obligatorietat de confeccionar el Registre Retributiu, des de l’any 2019, s’han afegit aquest mes d’octubre del 2022,  i ja són vigents, la Llei 15/2022 Integral per la Igualtat de Tracte i No Discriminació i la Llei Orgànica 10/2022 de Garantia Integral de la Llibertat Sexual.

Ambdues lleis suposen novetats a nivell normatiu en matèria d’Igualtat d’Oportunitats, No Discriminació i prevenció de les violències sexuals, per totes les empreses independentment de la mida de la plantilla. Tot això, conjuntament amb les obligacions establertes per la Llei Orgànica 3/2007 per la Igualtat Efectiva de Dones i Homes, conforma un marc normatiu d’obligat compliment que exposem a continuació:

 • LaLlei 15/2022 Integral per la Igualtat de Tracte i No Discriminació estipula:

A l’art. 2.1: les possibles causes de discriminació: «razón de nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión, convicción u opinión, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, expresión de género, enfermedad o condición de salud, estado serológico y/o predisposición genética a sufrir patologías y trastornos, lengua, situación socioeconómica, o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.»

A l’art. 25: marca la obligació de disposar de mètodes de detecció (és a dir, un diagnòstic) i mesures preventives i positives (és a dir, un Pla d’Acció contra la Discriminació).

A l’art. 30: inverteix la càrrega de la prova i, per tant, en cas de denúncia, l’empresa ha de demostrar que ha complert tot allò que estableix l’article 25 per tal d’evadir responsabilitats jurídiques.

 • La Llei Orgànica 10/2022 de Garantia Integral de la Llibertat Sexual estipula:

Al seu preàmbul: es consideren violències sexuals tots aquells actes de naturalesa sexual no consentits o que condicionen el lliure desenvolupament de la vida sexual a qualsevol àmbit públic o privat.

A l’art. 12:

 • Estableix la necessitat de promoure condicions de treball que evitin delictes i altres conductes contra la llibertat sexual (és a dir, un diagnòstic conjunt amb el de No Discriminació i Pla d’Acció contra les violències sexuals).
 • Estableix que s’hauran d’arbitrar procediments específics per a la prevenció i per recollir les denúncies o reclamacions que puguin formular els qui hagin estat víctimes de conductes contra la llibertat sexual, incloent-hi específicament les patides en l’àmbit digital.
 • Estableix que cal promoure la sensibilització i oferir formació contra la violència sexual a tot el personal de l’empresa.

A l’art. 16: cal integrar la perspectiva de gènere a tots els espais de l’empresa i que els centres de treball siguin segurs i accessibles (s’inclou al Pla d’Acció contra les violències sexuals).

 • Ambdues lleis signifiquen per l’empresa que aquesta és responsable administrativament, i quan escaigui (com és el cas de les violències sexuals), civilment i penal, dels delictes que es puguin succeir dins l’organització relacionats amb violències sexuals i la discriminació.

A més,

 • La Llei Orgànica 3/2007 per la Igualtat Efectiva de Dones i Homes estipula:

A l’art. 45: les empreses estan obligades a respectar la igualtat de tracte i d’oportunitats en l’àmbit laboral i, amb aquesta finalitat, han d’adoptar mesures dirigides a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre dones i homes, mesures que han de negociar, i si escau acordar, amb els representants legals dels treballadors en la forma que determini la legislació laboral.

A l’art. 48: les empreses hauran de promoure condicions de treball que evitin la comissió de delictes i altres conductes contra la llibertat sexual i la integritat moral en l’entorn laboral, incidint especialment en l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe, inclosos els comesos a l’àmbit digital.

 

Per tant, i per tal de complir la llei i que l’empresari i l’empresa puguin eximir-se de qualsevol responsabilitat, les empreses hauran de treballar i disposar de la següent documentació actualitzada:

 • Registre Retributiu
 • Document de Mesures d’Igualtat (o Pla d’Igualtat per aquelles empreses que tinguin més de 50 persones treballadores).
 • Protocol d’assetjament sexual i/o per raó de sexe.
 • Canal de denúncies.
 • Protocol d’assetjament discriminatori.
 • Diagnòstic de situació basat en la Llei 15/2022.
 • Pla de No Discriminació i Prevenció de les Violències Sexuals.

 

És de compliment obligat disposar de tota aquesta documentació i  de les mesures, així com aplicar-les. En cas contrari, l’empresa seria considerada discriminatòria directament i, per tant, correria el risc d’afrontar responsabilitats administratives, així com, civils, segons el cas (pel que fa a la Llei de Garantia Integral de la Llibertat Sexual), i fins i tot penals.

A Get a Partner us ajudarem doncs a poder cumplir la llei alhora que poder implementar aquestes mesures a l’empresa pel seu millor funcionament.

L’agricultura és el sector que presenta l’índex més elevat d’accidents greus

L’agricultura és el sector que presenta l’índex més elevat d’accidents greus en comparació amb la resta de sectors, ja que les taxes de sinistres mortals són d’un 60 %, molt per sobre de la resta. És una de les conclusions principals d’una recerca duta a terme per la nostra sòcia, Natàlia Cugueró com a investigadora de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) juntament amb el també investigador Xavier Baraza, que ha comparat la gravetat de la sinistralitat en el sector agrari entre ciutadans estrangers i espanyols.

El treball, publicat fa poc en la revista científica Spanish Journal of Agricultural Research (SJAR), proposa, a partir de les dades recollides, accions i plans per millorar el sector amb l’objectiu de reduir l’accidentalitat. La finalitat és aconseguir una equitat efectiva entre immigrants i espanyols, perquè no hi hauria d’haver cap diferència entre els dos col·lectius.

El sector agrícola, el sector amb més sinistralitat greu

Després d’analitzar prop de 160.000 accidents que es van produir entre els anys 2013 i 2018, els autors destaquen que el sector agrícola té el nivell més alt de sinistralitat de treballadors estrangers, i encara més quan una part important dels accidents ni tan sols es notifiquen.

S’estima que el sector agrícola registra la sinistralitat més greu i és el tercer en nombre d’accidents. En concret, el sector agrícola té uns nivells d’immigració elevats, condicions laborals precàries i alts riscos potencials que venen de la mateixa naturalesa de la feina. A més, l’agricultura és un sector en què la proporció de treballadors immigrants respecte al total i la seva precarietat són més altes, perquè és un col·lectiu que acostuma a estar menys informat i format. Per això s’estima que es reporten menys accidents que en la resta de sectors, fet que empitjora el coneixement de la sinistralitat real.

Aquesta alta sinistralitat i la gravetat dels accidents es deuen, principalment, a factors com l’ús de tota mena de maquinària, tant pesant com lleugera, l’ús de materials perillosos i la baixa formació d’una part molt important dels empleats. En aquest sentit, és important destacar que les condicions laborals no acostumen a ser iguals per als treballadors nacionals i per als estrangers.

La majoria d’accidents laborals en el sector primari es produeixen a Andalusia, València, Extremadura i Múrcia, regions en què el sector agrícola té més importància. Tanmateix, en la immensa majoria de comunitats autònomes els immigrants estan menys dies de baixa, tot i ser el col·lectiu majoritari.

Solucions a l’alta sinistralitat

Així doncs, els experts defensen l’establiment de polítiques de govern i mesures per a les empreses que aconsegueixin equiparar les condicions laborals entre immigrants i espanyols. En aquest sentit, els autors proposen més sensibilització i especialment adreçada a aquest col·lectiu de treballadors immigrants, ja que, en aquest sentit, es tractaria d’un cas de manca de justícia social.

Entre les estratègies més efectives per reduir la sinistralitat, destaca la potenciació de la formació contínua al llarg de la vida laboral, especialment als empleats amb més experiència i edat, i explicar els drets laborals a tots els treballadors. Amb això, es garanteix un accés equitatiu de tots dos col·lectius a la salut laboral.

 

Podeu trobar l’article aquí

ValorTRS (fast_track)

El servei d’Innovació de l’Ajuntament de Terrassa ha donat el tret de sortida aquest mes de octubre al Programa per emprenedors ValorTRS-projectes de Valor per Terrassa.

ValorTRS són projectes innovadors i d’alt impacte social i/o medi ambiental que necessiten finançament/inversió per assolir els seus objectius.

En concret, ValorTRS ajuda a trobar inversió, ja sigui a través d’empreses i organitzacions o bé de particulars que vulguin donar suport a aquests projectes emprenedors, principalment econòmic.

Podeu trobar més informació del programa aquí

Get a Partner, a través de la seva sòcia Gemma Sallés, experta en assessorament a emprenedors, hi participa tutoritzant tots els projectes.

Enguany treballem amb start ups tant innovadores com: MyCAre Tech,, LaiaContigo, Kreios Space, Wealty App, Walue

Bona feina i  molta sort a tots!

El MNACTEC presenta el ‘Pla d’actuacions de responsabilitat social 2022-2024’

Aquest divendres 20 de maig de 2022 s’ha presentat al MNACTEC el Pla d’actuacions de RSC 2022-2024. Ha estat realitat per encàrrec  que va realitzar Get a Partner l’any 2021 i que avui ha vist la llum, amb la presentació d’aquest als diferents grups d’interès.

El MNACTEC vol esdevenir en els propers anys un Museu Sostenible, per això dins la seva estratègia d’organització ha incorporat línies estratègiques i més de 125 accions que l’encaminin cap a la sostenibilitat.

Us convidem  a que pugueu donar-li una ullada i que conegueu millor el MNACTEC. Trobareu el link a una versió resumida de Pla, aquí

 

POSA’T EN CONTACTE!

Encara no saps com fer la renda o no tens temps de ferla? No et preocupis, posa’t en contacte amb nosaltres i t’ajudem!