La direcció basada en fets

Està actualment reciclant-se una idea que no és pas nova, però que surt amb força i sembla nova, que seria dirigir basant-nos en fets, el que s’anomena Facts Management, o dirigir basant-nos en realitats. Una altra versió seria la de dirigir basant-nos en evidències, aquest fa temps que es p...
Llegir més

Liderar un bon equip

Es parla molt de que cal treballar en equip, que les empreses actuals necessiten que les persones col·laborin per assolir objectius complexos que no són possibles només amb el talent d’una única persona. Tots estem convençuts que saber treballar conjuntament serà necessari, i, que el treball...
Llegir més

Fer xarxa i fer-la bé

Actualment es parla de la importància de fer xarxa, és a dir, d’ampliar els contactes i tenir més possibilitats de comunicar la nostra oferta, fer-la arribar al públic objectiu i poder desenvolupar la cartera de clients. Però també és veritat que la velocitat en que evolucionen les possibil...
Llegir més

Compartir i consultar per emprendre

Moltes vegades emprendre s’associa a la inexperiència en emprendre, és a dir, en no haver creat mai una activitat per compte propi, sigui individual o col·lectiva. I si, en la majoria dels casos es tracta d’això, les persones emprenen per primera vegada, i per tant tenen un desconeixement pe...
Llegir més

Decidir bé no és automàtic

Decidir és difícil. Implica assumir responsabilitats. En la nostra cultura ens agrada cada vegada més pensar que les decisions les podrà prendre de manera automàtica algú altre enlloc de nosaltres. La feina tècnica segurament es basa en un coneixement precís de què està ben fet i què est...
Llegir més