Els valors com a motors dels canvis

Actualment es parla de valors a les organitzacions. Sempre s’havien estudiat, com a alternativa als trets de personalitat (els coneguts com a Big Five), que intenten definir de manera sintètica les principals característiques de la personalitat. Així com la personalitat és estàtica i ve donad...
Llegir més

Liderar un bon equip

Es parla molt de que cal treballar en equip, que les empreses actuals necessiten que les persones col·laborin per assolir objectius complexos que no són possibles només amb el talent d’una única persona. Tots estem convençuts que saber treballar conjuntament serà necessari, i, que el treball...
Llegir més