Catalunya registra menys accidents laborals en el sector agrari però més greus