Obligacions pels autònoms en matèria de cotització 2023

Tal i com ja us vam avançar el passat octubre, a partir de 1 de gener del 2023 s’incorporen noves obligacions pels autònoms en matèria de cotització:

 1. Altes d’autònom i cotitzacions a partir de gener del 2023

A partir de 01.01.2023 els treballadors autònoms no podran escollir la base de cotització que vulguin, sinó que aquesta, estarà lligada als rendiments nets previstos i definitius. Amb excepció dels que ja tenen una base de cotització més alta, que si volen la poden mantenir.

 1. Com i quan es calcula la nova quota d’autònoms per l’any 2023?

Al començament de cada any o bé en el moment de fer una nova alta en el règim d’autònoms, s’haurà de fer la comunicació de la previsió de rendiments nets per a l’any natural. Amb aquesta informació la seguretat social podrà determinar la base de cotització en aquest règim especial, i es tindran en compte la totalitat dels rendiments nets, durant cada any natural, per les diferents activitats professionals o econòmiques.

L’autònom podrà canviar la seva base de cotització durant les següents dates:

 • 1 de Març, si la sol·licitud la formulem el 01 de Gener al 28 de Febrer
 • 1 de maig si la sol·licitud la formulem entre l’1 de març i el 30 d’abril
 • 1 de juliol, si la sol·licitud la formulem el 01 de maig al 30 de juny
 • 1 de setembre si la sol·licitud la formulem entre l’1 de juliol i el 31 d’agost
 • 1 de novembre si la sol·licitud la formulem entre l’1 de setembre i el 31 d’octubre
 • 1 de gener, si la sol·licitud la formulem entre l’1 de novembre i el 31 de desembre.

La regularització periòdica de l’actualització de bases serà a petició de l’autònom en particular, és a dir, vosaltres decidiu quants cops ajustem la quota. Tingueu en compte que una vegada finalitzat l’any natural i feta la declaració de renda, l’Agencia Tributaria comunicarà a la Seguretat Social els rendiments declarats i la Tresoreria General de la Seguretat Social emetrà una resolució al respecte:

 • Si troba un rendiment net superior al previst: L’autònom tindrà un mes per liquidar la diferencia.
 • Si troba un rendiment net inferior al previst: La Seguretat Social d’ofici farà la devolució de l’excés de quota ingressada

En funció de la previsió d’ingressos nets anuals, l’autònom se situarà en un dels trams establerts a la taula (general o reduïda) pel 2023 ( en euros):

 

El càlcul es faria de la següent manera:

RENDIMENTS NETS (R.N) = Ingressos
Despeses fiscalment deduïbles
(excloent la despesa per les quotes d’autònoms.)

Al resultat anterior, resta un:

 • 7% si ets autònoms
 • 3% si ets autònom societari.

 

A mode orientatiu, de la xifra obtinguda, podeu buscar el tram a la taula, per així saber la nova quota o podeu fer servir el simulador quota autònom 2023 Seguretat Social: https://portal.seg-social.gob.es/wps/portal/importass/importass/tramites/simuladorRETAPublico

 

 1. Exemple

EXEMPLE AUTÒNOM SOCIETARI

EXEMPLE AUTÒNOM ESTIMACIÓ DIRECTA

Un autònom societari amb una nòmina prevista de 2.000€ bruts mensuals i li resten el 3% que es pot deduir. Aquest autònom tindria un rendiment net mensual de 1.940€ .

És situaria en el tram 8 i pagaria una quota de 315€ / mes.

Un autònom amb un rendiment net de 24.000€ anuals, restem el 7% que es pot deduir. Aquest autònom tindrà un rendiment net anual de 22.320€, el que correspon a un RN de 1.860€ mensual. És situaria en el tram 8 i pagaria una quota de 315€ / mes.

 

Cotització superior a la que correspondria per ingressos

Els treballadors autònoms que el 31 de desembre de 2022 cotitzen per una base de cotització superior a la que els correspondria per raó dels seus rendiments, poden mantenir aquesta base de cotització, o una inferior a aquesta, encara que els seus rendiments determinin l’aplicació d’una base de cotització inferior.

 

 1. Com treballarem?

Get a Partner farà una previsió dels rendiments nets que tingueu dos cops a l’any mínim (gener i octubre), no obstant, es podran fer més revisions de quotes si així ho desitgeu.

Estudiarem conjuntament el vostre cas particular, farem la simulació de la nova quota i us facilitarem un informe perquè pugueu decidir si voleu mantenir la quota actual, en el cas de ser inferior.

Finalment s’aplicarà en aquest dos períodes la nova base calculada.

 

Per més informació, no dubteu en contactar amb nosaltres.

NOU IMPOST Mecanisme d’Equitat Intergeneracional (MEI)

Amb La Llei 21/2021, del 28 de desembre del 2021, i la Llei 31/2022, de 23 de desembre de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2023, s’estableixen una sèrie de mesures per garantir el poder adquisitiu de les pensions a llarg termini.

Una de les mesures més importants es un nou impost que entra en vigor a partir de l’1 de gener del 2023, el Mecanisme d’Equitat Intergeneracional (MEI).

Què és el MEI?

El Mecanisme d’Equitat Intergeneracional (MEI), es un conjunt de mesures dissenyades per evitar que les generacions més joves assumeixin tot el pes de les jubilacions i enfortir al mateix temps el sistema de pensions a llarg termini, repartint de forma equilibrada aquest esforç.

Que implica el MEI?

El MEI suposa un augment de les cotitzacions del 0,6% per contingències comuns, repartint el cost entre l’empresa i el treballador. El 0,5 per cent serà a càrrec de l’empresa i el 0,1 per cent serà a càrrec del treballador.

Per exemple, un treballador amb una base de cotització mensual de 2.000€ (sou brut), aquesta pujada del 0,60%, suposaria una cotització mensual de 12 euros. D’aquests augment, 10 euros els pagarà l’empresa (0,5%) i 2 euros els pagarà el treballador (0,1%).

En principi, s’estableix aquest nou impost amb una vigència de 10 anys, fins el 2033.

¿Qui està obligat?

Afecta a tots els treballadors, independentment del seu salari, i també als autònoms.

En el cas dels autònoms, el tipus de cotització per contingències comuns augmentarà en el mateix percentatge, un 0,6 per cent. Això es tradueix en uns 5 euros més al més.

Queden exclosos d’aquest impost:

 • Treballadors amb cotització per solidaritat (majors de 65 anys amb 35 anys cotitzats)
 • Treballadors que desenvolupen programes de formació i pràctiques no laborals i acadèmiques (TRL 986) (programes de formació / pràctiques no laborals).

¿Com afecta aquesta nova cotització en la nòmina?

A partir del 01/2023, en el càlcul de les nòmines s’inclourà la cotització de mecanisme d’equitat sumada al percentatge de cotització en el concepte 995- Cotització Cont. Comuns.

Fins ara, un treballador del règim general cotitzava per contingències comuns el 4,70%, a partir de l’1 de gener del 2023, apareixerà el mateix concepte en la nòmina amb un percentatge de 4,80% (4,70 cotització contingències comuns + 0,1 cotització mecanisme equitat).

 

Amics i professionals

La cosa més absurda que he sentit mai és “no vull treballar amb aquesta persona amiga meva, pot perillar la nostra amistat i tinc un conflicte d’interessos”.

Si això et passa indica tres coses. La primera és que tens amics poc professionals, és a dir, que no confies en la seva professionalitat. La segona és que tens amics poc raonables, és a dir, que no confies en la seva ètica personal. I la tercera, que per mi és una conclusió de les dues anteriors, és que en general dius amic a qualsevol conegut amb el qual t’agrada entretenir-te, i no amb qui tens una relació profunda i rellevant.

Precisament treballar amb un amic és un tresor preuat. En general es tenen pocs amics i el més probable és que no tingueu ocasió de treballar junts. L’amistat es cultiva amb el temps i el coneixement profund de l’altra persona. Per tant, si acabes tenint l’ocasió de coincidir amb amics i treballar-hi, és una gran oportunitat i experiència per la relació i per tu.

Quan treballes amb un amic, tens l’oportunitat de conèixer millor aquesta persona, i tu la de millorar i aprendre. No és necessàriament un camí senzill. De fet, el procés de saber qui som i evolucionar no sempre ens resulta fàcil. Ens toca acceptar coses que hem fet que no ens han agradat o que no ens han portat on volíem. Per això, treballar amb un amic, amb algú amb qui confiem, que considerem bona persona i, per tant, bon professional, és la millor opció per encetar aquest procés d’autoconeixement i d’aprenentatge mutu. Ja et dic que en general no tindràs ocasió. Potser et passa a l’inrevés, que acabis fent bons amics a la feina. Però si tens la sort de treballar amb algú que ja consideres amic de debò, negar-te aquesta oportunitat és poc intel·ligent.

Sé que algú m’explicarà que ha treballat amb amics i s’ha acabat barallant. Em dirà que no vol posar en joc les seves amistats treballant-hi, que l’experiència indica que acaba malament. A mi el què m’indica és que no es coneixia prou a aquella persona que dèiem amic, i l’oportunitat de treballar-hi te l’ha fet conèixer millor. Has pogut veure i constatar si era un bon amic o no. Si era una persona digna de pertànyer al teu pinyol. Potser l’únic que passa és que has descobert que no. I s’ha d’acceptar i transitar per aquest dol a causa de la pèrdua que et suposa i no pots evitar.

La persona és un tot. No existeix la divisió entre persona i professional. Quan creem aquesta divisió acostumem a encetar un procés de desintegració personal i en patim les conseqüències. Aquest fet de separar el fet professional i el fet personal ens fa acceptar autèntics mal parits professionals com amics, dient que amb el seu entorn íntim són un tros de pa. Tu espera al fet que es produeixi un conflicte d’interessos i veuràs com el teu amic “tros de pa” acabarà sent un ésser insuportable, però encara no li havies donat l’ocasió de mostrar-se. T’amagaves la seva autèntica naturalesa a tu mateixa, perquè a veure, no és fàcil d’acceptar haver tingut algú així a la teva vida.

Si algú és poc generós a la feina, acabarà sent poc generós a casa i amb els seus. Potser pots acceptar tenir un amic poc generós, però no t’enganyis dient que només ho fa en l’àmbit professional. I també pots acceptar tenir amics poc raonables si així ho decideixes, però no t’enganyis dient que han sigut poc raonables per la pressió a la feina. I de fet, si els consideres amics, no et neguis a treballar amb ells. Si confies en persones així, accepta-ho. Potser en el procés de treballar junts tots dos milloreu. Potser acaben sent més raonables, més generosos, o tu acabes descobrint que són millors persones del que pensaves.

I un dels pocs casos on entenc que pugui ser difícil per a un amic treballar amb tu, és el cas d’un metge. Te’n pots refiar molt professionalment, però té ganes que et curis i pot costar-li d’acceptar el què et passa. Ara bé, també et dic que si és un bon amic i t’estima, serà ell mateix qui et proposarà una segona opinió mèdica. Serà conscient dels seus propis biaixos. Així doncs, hi recorreràs professionalment i seguiràs els seus consells, i la segona opinió mèdica pot ser un d’ells. Tens la sort de tenir un bon amic i bon professional a qui recórrer per un tema tan important com és la teva salut. Un professional que pensarà en cada moment què és el millor per tu. Per tant, un cop hi penso, fins i tot en aquest cas el millor per tu és treballar amb un amic.

Així doncs, ras i curt. Si amb els teus amics no hi pots treballar, canvia d’amics.

 

Natàlia Cugueró – elmon.cat

POSA’T EN CONTACTE!

Encara no saps com fer la renda o no tens temps de ferla? No et preocupis, posa’t en contacte amb nosaltres i t’ajudem!