Campanya de la Renda 2017

Estem de nou en plena Campanya de la Renda 2017 i cal tenir en compte que enguany fins el 2 de juliol no finalitza el termini per presentar-la. A pesar que l’Agència Tributària facilita cada cop més la presentació de la declaració de renta a través per exemple de la novetat de la incorporació d’una App, molts contribuents van amb molt de compte alhora d’acceptar ràpidament l’esborrany. Per molts és conegut que quasi un de cada tres esborranys enviats poden contenir errors o omissions, segons la Gestha, que generalment perjudiquen al contribuent i per tant beneficien a l’administració. Estan deixant-ho doncs cada cop més en mans de professionals.

Per aquells que no poden disposar d’esborranys (els autònoms, principalment) cal confeccionar la renda amb la màxima informació i documentació possible, referent a totes les activitats que s’han desenvolupat al llarg de l’any.

Aquest 2017 no hi ha hagut gaires novetats, més enllà de la nova APP o del servei “Le Llamamos” per tal d’agilitzar la confecció i presentació de la renta.  A nivell de desgravacions i exempcions les principals les resumim a continuació:

-Transmissió de drets de subscripció: a partir de l’1 de gener de 2017, l’import que s’obtingui per la transmissió de drets de subscripció es considera guany patrimonial pel transmitent, en l’exercici en què es produeixi la transmissió.

-Mínim per descendents: s’assimilen als descendents els menors dels que es tingui atribuïda per resolució judicial la guarda i custòdia. Es podrà aplicar el mínim per descendents.

-Compensació de rendes: el saldo negatiu de rendiments de capital mobiliari de la base imposable de l’estalvi es compensarà amb el saldo positiu dels guanys i pèrdues patrimonials que integren la base imposable de l’estalvi obtinguts en el mateix període, amb un límit del 20% del saldo positiu.

-Clàusules sòl: les devolucions obtingudes en concepte de les clàusules sòl i els interessos indemnitzatoris, no s’integraran en la base imposable de l’ IRPF.

 

Truca'ns i informa't al: 34 937.336.716

Articles relaccionats

13 May, 2019

Perseverar